top of page

ACCOUNTABILITY

WAAROM ACCOUNTABILITY?

Voor persoonlijke en op maat gemaakte training en coaching, gebaseerd op een scherpe en heldere analyse en het daadwerkelijk in actie brengen van medewerkers in de gewenste richting door mijn enthousiaste en energieke benadering en begeleiding. Resultaat: betere samenwerking en communicatie, waardoor verhoogde productiviteit, verbeterde prestaties, minder ziekteverzuim en/of personeelsverloop, gemakkelijker aantrekken en behouden van talent en meer plezier in het werk.

POTIENTIEEL BENUTTEN

Bedrijven en organisaties hebben veel mensen in dienst waarvan niet het volle potentieel wordt benut. Dit gaat ten koste van de efficiency, de effectiviteit, het werkplezier en daardoor het bedrijfsresultaat. Ook bij bedrijfsoptimalisatie en organisatieverandering is niet duidelijk wat mensen echt kunnen en willen, wat zij nodig hebben en wat de organisatie nodig heeft. Regelmatig worden er onnodig externen aangetrokken, terwijl het potentieel vaak al binnen de organisatie aanwezig is.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

AccountAbility optimaliseert de werkcapaciteit van medewerkers zelf en verbetert de interactie tussen de mensen op een afdeling en tussen de afdelingen onderling. Door medewerkers (in) te laten zien dat zij de sleutel tot bevredigend en succesvol werk zijn, komen zij zelf in actie en nemen zij verantwoordelijkheid. Ook wel persoonlijk leiderschap genoemd. Dit leidt tot duurzame effecten. Mensen werken structureel efficiënter en effectiever (met elkaar), krijgen weer meer plezier in hun werk en bouwen mee aan een winstgevender bedrijf.

INTERACTIE OP EN TUSSEN AFDELINGEN

Binnen bedrijven heerst vaak - bewust en onbewust - onbegrip voor andere werkstijlen, andere activiteiten, subculturen, functies en bedrijfsonderdelen. Het is rendabel voor een bedrijf om deze verschillen inzichtelijk te maken. AccountAbility onderzoekt welke werkstijlen geoptimaliseerd kunnen worden en welke acties nodig zijn om medewerkers doelmatiger in te zetten. Tegelijkertijd wordt in teamverband bekeken hoe medewerkers elkaar beter kunnen begrijpen en beter met elkaar kunnen samenwerken. Daarvoor is het soms nodig om de organisatie anders in te richten en/of werkzaamheden anders te organiseren.

 

Op basis van wat er benodigd en gewenst is binnen uw organisatie, wordt een interventietraject samengesteld dat zorgvuldig is afgestemd op het bedrijf en uw medewerkers. Op die manier krijgt u inzicht welke acties ondernomen kunnen worden, om de doelstellingen van de onderneming ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.

 

Ook voor belangrijke beslissingen aangaande organisatieveranderingen, fusies, overnames en samenwerkingsverbanden is het onontbeerlijk om de drijfveren, motivatie, communicatiestijl en veranderstijl van medewerkers in kaart te brengen.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

AccountAbility staat voor het vermogen om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is namelijk de basis voor succesvolle verandering en verbetering.

Als oprichter van AccountAbility helpt Nicole Lammers bedrijven, medewerkers en teams/afdelingen om meer van hun (natuurlijk) potentieel te benutten door coaching en trainingen. Op die manier kunnen mensen, teams/afdelingen en uiteindelijk de gehele organisatie zich verder ontwikkelen, meer uit zichzelf halen en met meer plezier en energie verhoogde effectiviteit en structureel betere resultaten behalen.

GEÏNSPIREERD

In 2014 heeft Nicole de Masteropleiding Essentie Ontwikkeling afgerond. In de afgelopen meer dan 20 jaar werkervaring, werd zij geïnspireerd door de vele bedrijven die worstelen met het gevoel dat hun medewerkers niet efficiënt en effectief werken. Daarbij komt de laatste jaren een verhoogd ziekteverzuim (waaronder burn-out, maar ook bore-out) en problemen die bedrijven ondervinden om goed personeel te behouden en te werven.

 

Door de vele gesprekken met zowel directie als medewerkers “op de werkvloer” bij bedrijven en instellingen kwam telkens naar voren dat mensen zo veel meer in hun mars hebben, maar niet in staat zijn om kansen voor zichzelf te creëren en eigen verantwoordelijkheid te pakken. Nicole heeft zich in het coachen en trainingen geven gespecialiseerd om er zo voor te kunnen zorgen dat mensen wél de gewenste verantwoordelijkheden binnen het bedrijf nemen, of wél de functie of baan krijgen die zij eigenlijk al zo lang willen hebben en die goed bij hun talent past. Hierdoor halen mensen veel meer uit zichzelf en wordt veel productiever en effectiever gewerkt. Ook zorgt zij voor verbetering in de samenwerking tussen medewerkers en afdelingen. Dit alles merken bedrijven direct in hun bedrijfscultuur en bedrijfsresultaten.

VERANDERING

Stilstand is achteruitgang, maar ontwikkeling betekent veelal ook verandering. Wat doet verandering met mensen? Zien zij verandering als bedreiging of als een kans? Iedereen wil wel veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Door mensen in te laten zien en aan te tonen dat er altijd een keuze is, kan er veel meer bereikt worden in een transformatieproces of optimalisatieproces. Nicole ondersteunt bedrijven voorwaarden te scheppen om veranderingen te laten slagen. De visie en doelstellingen van het management overeen te laten komen met die van de medewerkers. De communicatie en samenwerking te verbeteren, zodat kansen beter benut worden.

 

Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden.

ONDERKENNEN VAN KARAKTEREIGENSCHAPPEN EN PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN, HET MAKEN VAN EEN PLAN MET DUIDELIJKE DOELSTELLINGEN, IN ACTIE KOMEN EN PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN = PERSOONLIJK LEIDERSCHAP NEMEN
bottom of page