top of page
Organisatie ontwikkel- en verandermanagement

Ik geef begeleiding bij ontwikkel- en verandermanagement van bedrijven en instellingen. Met behulp van ontwikkel- en verandermanagement verkrijgt het bedrijf of de instelling inzicht in de ontwikkeling van onbenut capaciteit van individuen en teams, ontwikkelingsgerichte coaching, veranderstijlen en communicatiestijlen. Ik geef inzicht in groepsdynamica: wat er speelt binnen een bedrijf, binnen een afdeling, binnen een team en hoe je dat zou kunnen veranderen, ontwikkelen, vernieuwen. Ik geef inzicht in wat het succes maakt bij veranderingen bij mensen èn binnen organisaties en stel met behulp van de verantwoordelijken en betrokkenen de doelstellingen vast. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld om de doelstellingen daadwerkelijk te behalen. Door volledige betrokkenheid van het management en de medewerkers worden de bedrijfsdoelstellingen gemeenschappelijke doelstellingen, waardoor de kans op succes gegarandeerd is.

bottom of page