top of page

Methoden

Veranderstijlen

VERANDERSTIJLEN

Met behulp van theorie, praktijkvoorbeelden en het zelf laten ervaren, geef ik mensen inzicht in het omgaan met veranderingen en weerstanden. Zij krijgen inzicht in hun eigen veranderstijl en hoe zij de stijl van een ander kunnen herkennen. Veranderingen kunnen vervolgens als kansen gezien en ervaren worden. Mensen zullen daardoor meer kunnen bereiken in een nieuwe fase van hun leven, in een andere functie, op een andere afdeling, of binnen een nieuwe baan.

Communicatiestijlen

COMMUNICATIESTIJLEN

Met behulp van theorie, praktijkvoorbeelden en het zelf laten ervaren, geef ik mensen inzicht in communicatiestijlen. Zij ontdekken hun eigen communicatiestijl en leren hoe zij de stijl van anderen kunnen herkennen. Daardoor kunnen zij hun eigen communicatiestijl aanpassen aan die van een ander, waardoor onderling meer begrip gecreëerd wordt voor elkaars communicatiestijl. Hierdoor kunnen zij effectiever en efficiënter communiceren, werken en/of leven.

Enneagram

ENNEAGRAM

Met behulp van het Enneagram-model geef ik begeleiding aan persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Ik geef een diepgaand inzicht in je eigen drijfveren en die van anderen. Vervolgens help ik jou en/of de afdeling door inzicht te geven in belemmerende gedachten en hoe je beperkende gedragspatronen kunt doorbreken. Het enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Zij onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het enneagram geeft je een beeld van hun sterke en zwakke punten en hun drijfveren. Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kunt veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Het enneagram wordt daarom ook vaak door managers gebruikt om meer inzicht te krijgen in de mensen aan wie ze leiding geven en om mensen beter te laten samenwerken. 

Kernkwadrant

KERNKWALITEITEN m.b.v. HET KERNKWADRANT

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Kernkwaliteiten zijn meestal ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij of zij ernaar gevraagd wordt. Met behulp van het Kernkwadrant geef ik mensen inzicht in hun kernkwaliteiten, de bijbehorende valkuilen, uitdagingen en allergieën. Hierdoor krijgen zij meer bezieling en kwaliteit in hun leven en/of werk. In plaats van in een overlevingsstand te zitten, krijg je meer energie die jou laat ontwikkelen en groeien als mens, maar ook in je werk en/of privé-situatie. Je leert jezelf beter te kennen om vervolgens jezelf te inspireren en te laten inspireren. Het is een waardevolle tool bij persoonlijke ontwikkeling en groei.

Belbin

BELBIN EN MANAGEMENT DRIVES

Belbin en Management Drives zijn tools om de performance van organisaties te verbeteren door medewerkers op een juiste manier in te zetten en daardoor de effectiviteit van de samenwerking tussen medewerkers te vergroten.

 

Ik begeleid organisaties/afdelingen/teams bij het inzichtelijk maken van de drijfveren van mensen: waar krijgt iemand energie van en wat is het dat je dingen wel of niet doet en het je wel of geen energie en plezier oplevert. Management Drives gaat uit van zes drijfveren die worden aangeduid in kleuren. Elke persoonlijkheid heeft een dominante drijfveer, een zogenaamde stuurkleur. Daarbij worden denk- en gedragspatronen verklaarbaar en zelfs voorspelbaar, waarbij de individuele uitkomsten te combineren zijn tot team- en groepsprofielen.

Daarnaast bestaat een team uit verschillende rollen om tot prestaties te kunnen komen. Belbin onderscheidt negen rollen die in principe complementair zijn. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en zelfs rivaliseren. De teamrol zegt veel over de stijl van samenwerken van een teamlid en komt voort uit de persoonlijkheid van het individu.

Het is van groot belang te kijken welke teamrol (of teamrollen) goed bij iemand past (passen) en welke drijfveren iedereen heeft, om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te kunnen combineren.

Theory U

THEORY U

Met behulp van Theory U begeleid ik bedrijven en organisaties bij het loslaten van gevestigde ideeën, praktijken, zelfs identiteiten om vervolgens een nieuwe basis te leggen voor samenwerking en vooruitgang. Er vindt een verschuiving plaats in de kwaliteit van denken, spreken en collectief handelen, doordat mensen in hun ware kracht komen te staan. Authenticiteit is daarbij key. Het gaat er in de kern om onbewuste en onzichtbare informatie bewust en zichtbaar te maken. Om vervolgens deze informatie te kunnen gebruiken in het proces van veranderen. Dit kan bereikt worden door een andere manier van kijken, communiceren en handelen. Belangrijk daarbij is het creëren van commitment en eigenaarschap. Dit alles leidt tot de gewenste organisatie ontwikkeling of -verandering.

bottom of page