top of page
Nicole groot_edited.jpg

High performance team development

organisatieontwikkeling - team interactie - coaching - communicatie - training
ACCOUNTABILITY | ORGANISATIEONTWIKKELING

AccountAbility begeleidt bedrijven bij organisatieontwikkelingstrajecten en het optimaal en duurzaam inzetten van medewerkers en teams, door training en coaching van management-, operationele teams en individuele medewerkers. Dit door de samenwerking en communicatie binnen en tussen teams te optimaliseren door middel van een op maat gemaakt interventietraject. Daarbij wordt aandacht gegeven aan persoonlijke drijfveren, (belemmerende) overtuigingen en manier van communiceren en hoe daarmee om te gaan en te verbeteren.
STRUCTUREEL BETERE TEAM RESULTATEN

Tijdens het interventietraject begeleidt AccountAbility medewerkers in de context van hun werkomgeving. Daarbij wordt tevens het gehele team betrokken in een trainingstraject, zodat de inzichten gedeeld kunnen worden en er onderling begrip en support ontstaat voor zowel de persoonlijke – als de teamontwikkeling. Daardoor ontstaat duurzame verandering waardoor er met meer natuurlijk plezier en verhoogde effectiviteit structureel betere resultaten behaald worden.

EFFECTIEVE COACH- EN TRAININGSMETHODEN

Wil je meer uit jouw medewerkers halen of binnen jouw bedrijf verandering bewerkstelligen om sneller en efficiënter doelen te bereiken? AccountAbility begeleidt bedrijven bij het verder ontwikkelen van hun organisatie door teams en individuele medewerkers te trainen en coachen in op maat gemaakte interventietrajecten. Met behulp van specifieke trainingen en effectieve coach-methoden wordt bovendien de samenwerking tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en het management verbeterd. 

MENSEN (WEER) IN HUN KRACHT ZETTEN

AccountAbility streeft naar persoonlijke groei van mensen en groei van bedrijven door mensen (weer) in hun kracht te zetten. Wil je bepaalde verandering, groei en/of innovatie binnen jouw bedrijf, of merk je dat de motivatie wegzakt? Dan is het van belang om te weten wat de potentiële capaciteiten en de overtuigingen van de medewerkers zijn en ervoor te zorgen dat (weer) deze optimaal worden benut.

Nicole groot.jpg

AccountAbility

Nicole Lammers

Wil je in jouw organisatie verandering bewerkstelligen om sneller en efficiënter doelen te bereiken? Wil je meer gebruik maken van alle capaciteiten van jouzelf of jouw medewerkers door persoonlijke en/of organisatie-ontwikkeling? 

Ik heb zeer doeltreffende methoden om je daarbij te helpen.

AccountAbility streeft naar persoonlijke groei van mensen en groei van bedrijven door mensen (weer) in hun kracht te zetten. AccountAbility staat voor: het vermogen om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

WAT IK KAN BIEDEN
DIENSTEN
Organisatieontwikkeling
Nicole zijkant groot.jpg
Verandermanagement
team-1493923.jpg

ORGANISATIEONTWIKKELING

Ik begeleid bedrijven en instellingen bij het verder ontwikkelen van hun organisatie door de teams en haar individuen te coachen met behulp van effectieve coach-methoden. Als je veranderingen, groei en/of innovatie binnen jouw bedrijf wilt bewerkstelligen, is het belangrijk om helder te zijn over het beleid en de doelstellingen, maar is het daarbij waardevol te ontdekken wat de kernkwaliteiten van jouw medewerkers zijn en ervoor te zorgen dat deze meer worden benut. Daarnaast spelen er altijd (belemmerende) overtuigingen en kunnen er door verschillende communicatiestijlen snel misverstanden en irritaties ontstaan. Door het geven van inzicht hierin en technieken hoe zij daarmee kunnen omgaan, help ik de samenwerking tussen medewerkers onderling en medewerkers en het management sterk te verbeteren. Dit heeft uiteraard ook een positief effect op het resultaat van de onderneming als geheel. Zowel op de korte als op de langere termijn.

VERANDERMANAGEMENT

Ik geef begeleiding bij ontwikkel- en verandermanagement van bedrijven en instellingen. Met behulp van ontwikkel- en verandermanagement verkrijgt het bedrijf of de instelling inzicht in de ontwikkeling van onbenut capaciteit van individuen en teams, ontwikkelingsgerichte coaching, veranderstijlen en communicatiestijlen. Ik geef inzicht in groepsdynamica: wat er speelt binnen een bedrijf, binnen een afdeling, binnen een team en hoe je dat zou kunnen veranderen, ontwikkelen, vernieuwen. Ik geef inzicht in wat het succes maakt bij veranderingen bij mensen èn binnen organisaties en stel met behulp van de verantwoordelijken en betrokkenen de doelstellingen vast. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld om de doelstellingen daadwerkelijk te behalen. Door volledige betrokkenheid van het management en de medewerkers worden de bedrijfsdoelstellingen gemeenschappelijke doelstellingen, waardoor de kans op succes gegarandeerd is.

Trainingen
Organisatie .jpg
Persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling
Vier_communicatiestijlen_–.jpg
Workshops

Nicole werk.jpg

TRAINING

Ik geef trainingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. De trainingen geven inzicht in kernkwaliteiten, drijfveren, veranderstijlen en communicatiestijlen van mensen en organisaties, waardoor de prestaties van individuen, teams en de organisatie in haar geheel kunnen verbeteren.

Al mijn trainingen zijn interactief. Actieve deelname van de persoon en/of groep is zeer belangrijk, omdat het daadwerkelijk ervaren van theorie en praktijkvoorbeelden pas echt verandering kan bewerkstelligen. Theorie wordt afgewisseld met energizers, zodat de energie en betrokkenheid hoog blijft. Veelal zit in die energizers ook een verborgen boodschap, waardoor wederom "kwartjes kunnen vallen" bij de deelnemers.

PERSOONLIJKE COACHING

Ik begeleid mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling door middel van coach-methoden die je laten inzien wat jouw mogelijkheden, jouw capaciteiten zijn en hoe je deze beter kunt benutten. Ook geef ik je inzicht in waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe je kunt omgaan met (belemmerende) overtuigingen. Daarbij help ik jou om ook daadwerkelijk in actie te komen door het bepalen van jouw doelstellingen en het opzetten van een actieplan. Het uitwerken van jouw plan(nen) en het in actie komen, leidt tot de situatie dat jij zelf regie neemt over jouw werk, je leven en dat je bereikt wat je wilt bereiken. Ik help je bij het bereiken van jouw doelstellingen.

WORKSHOPS

In mijn workshops neem ik de deelnemers mee in de theorie van het onderwerp, zoals veranderstijlen of communicatiestijlen, waarbij deze theorie door hen tegelijkertijd in de praktijk wordt toegepast. Zo komen de deelnemers achter hun eigen veranderstijl of communicatiestijl, hoe zij beide stijlen van anderen kunnen herkennen en hoe zij daarmee kunnen omgaan, waardoor zij meer kunnen bereiken. Ik geef workshops bij bedrijven en instellingen aan management teams en  medewerkers binnen de organisatie. Hierdoor kan meer bereikt worden binnen de onderneming. Mede doordat mensen meer begrip voor elkaar krijgen, begrijpen waar hun eigen valkuil zit en waarmee zij de ander kunnen helpen. Tevens begeleid ik groepen, die op andere wijze veel met elkaar te maken hebben. Ik heb gemerkt dat ook daar behoefte is om meer kennis op te doen over dergelijke onderwerpen om hun onderlinge relatie of samenwerking beter te begrijpen en te versterken. Over het algemeen duurt een workshop een dagdeel of een gehele dag. Uiteraard kan hierop aanpassing plaatsvinden.

Ik kan je helpen te ontdekken wat in jou en/of jouw team zit en welk talent nog niet (voldoende) wordt benut. Het is zo zonde om daar geen gebruik van te maken. Het is tijd voor verdere ontwikkeling, voor vooruitgang!

bottom of page